Welkom!

Welkom op de website van de commissie regionale themadagen Noord-Veluwe en IJsseldelta. De vorige themadag is gehouden op 6 mei 2017 jongstleden. We kijken met dankbaarheid terug op een mooie dag. Binnenkort volgen de details over de themadag die D.V. in 2018 wordt gehouden.

  • Opening door Ds P.W.J. van der Toorn

  • Lezing door Ds. J. Westerink – Gods recht door Christus volbracht

  • Lezing door Ds. D.J. Budding – Gods genade om Christus geschonken

  • Beantwoording van de vragen

  • Lunch

Terugblikken en terug luisteren

Themadag 2017 – “Heilszekerheid”

Themadag 2016 – “Geestelijke strijd”

Themadag 2015 – “Jezus verwachten”

Themadag 2014 – “Zien op Jezus”

Themadag 2013 – “Uw enige Troost”

Eerdere themadagen